ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Nadzorczej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 27 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 18.00  przy ul. Nastrojowej 12, w siedzibie Spółdzielni, odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie listu polustracyjnego. Spotkanie z lustratorem.
  3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 16.12.2021r.
  4. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
  5. Informacja  Zarządu dotycząca zadłużenia czynszowego w lokalach mieszkalnych oraz zadłużeń kredytowych.
  6. Sprawy wniesione i bieżące.
  7. Ocena pracy Zarządu za miesiąc XII 2021r.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący RN

 Marek Bogucki