Zawiadomienie

Przewodniczący Rady Nadzorczej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 25 listopada   2021 r. (czwartek) o godz. 18.00  przy ul. Nastrojowej 12, w siedzibie Spółdzielni, odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28.10.2021r.
 3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
 4. Plan remontów na rok 2022 – dyskusja.
 5. Wykonanie planu finansowego za 3 kwartały 2021r.
 6. Informacja o stanie zadłużeń w lokalach mieszkalnych za 3 kwartały 2021r.
 7. Zmiana opłaty eksploatacyjnej dla lokali użytkowych własnościowych – podjęcie uchwały.
 8. Zmiana warunków pracy Zarządu.
 9. Sprawy wniesione i bieżące.
 10. Ocena pracy Zarządu za miesiąc X 2021r.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący RN

 Marek Bogucki