ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Nadzorczej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 28 października   2021 r. (czwartek) o godz. 18.00  przy ul. Nastrojowej 12, w siedzibie Spółdzielni, odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 02.09.2021r.
  3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
  4. Ustalenie opłaty eksploatacyjnej na rok 2022 – podjęcie uchwały.
  5. Prognoza wykonania planu finansowego za IV kwartały 2021 roku.
  6. Zmiana treści uchwał w sprawie inwestycji przy ul. Pstrągowej  i ul. Świtezianki.
  7. Sprawy wniesione i bieżące.
  8. Ocena pracy Zarządu za miesiąc IX  2021r.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący RN

 Marek Bogucki