Zawiadomienie

Przewodniczący Rady Nadzorczej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 2 września  2021 r. (czwartek) o godz. 18.00  przy ul. Nastrojowej 12, w siedzibie Spółdzielni, odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej w dniach  16.06.2021r. oraz 01.07.2021r.
  3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
  4. Informacja Zarządu na temat wykonania planu finansowego za II kwartały 2021r. oraz ew. korekta planu finansowego.
  5. Informacja Zarządu o stanie zadłużenia czynszowego w lokalach mieszkalnych na dzień 30.06.2021r.
  6. Sprawy wniesione i bieżące.
  7. Ocena pracy Zarządu za miesiące VII oraz VIII 2021r.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący RN

 Marek Bogucki

 

informacja o posiedzeniu Rady Nadzorczej 04.03.2021