Zawiadomienie

Przewodniczący Rady Nadzorczej uprzejmie zawiadamia, że w dniu   22 września   2022 r. (czwartek) o godz. 18.00  przy ul. Nastrojowej 12, w siedzibie Spółdzielni, odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu  07.07.2022r.
  3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
  4. Informacja finansowa Zarządu za I  półrocze 2022r.
  5. Informacja Zarządu dotycząca wysokości zadłużenia w lokalach mieszkalnych w I półroczu 2022r.
  6. Ocena pracy Zarządu za miesiąc VII,VIII  2022r.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący RN

 Marek Bogucki