Zawiadomienie

Przewodniczący Rady Nadzorczej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 07 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 18.00  przy ul. Nastrojowej 12, w siedzibie Spółdzielni, odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu  09.06.2022r.
  3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
  4. Informacja Zarządu dotycząca realizacji uchwały nr   4/22    z dnia    03.03.2022r.  dotyczącej nieodpłatnego użyczenia lokali mieszkalnych dla uchodźców z Ukrainy. 
  5. Zmiana stawki opłat za c.o.  i  c. w. –  podjęcie uchwały.
  6. Sprawy wniesione i bieżące.
  7. Ocena pracy Zarządu za miesiąc VI  2022r.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący RN

 Marek Bogucki