Zawiadomienie

Przewodniczący Rady Nadzorczej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 09 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 18.00  przy ul. Nastrojowej 12, w siedzibie Spółdzielni, odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28.04.2022r.
  3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
  4. Informacja Zarządu dotycząca stanu zadłużenia w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne za I kwartał 2022r.
  5. Zmiana treści uchwały w sprawie inwestycji przy ul. Świtezianki.
  6. Sprawy wniesione i bieżące.
  7. Ocena pracy Zarządu za miesiące  IV, V  2022r.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący RN

 Marek Bogucki