Lokale do wynajęcia

Spółdzielnia posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe:

– o powierzchni 62,58 m2, położony w bloku nr 407 przy ul. Nastrojowej 52,

– o powierzchni 95,35 m2, położony w bloku nr 408 przy ul. Nastrojowej 54,

– o powierzchni 28,70 m2, położony w bloku nr 411 przy ul. Nastrojowej 60 (z wejściem od strony podwórza).

W sprawie najmu prosimy o kontakt ze Spółdzielnią

– telefonicznie pod nr: 42 658 47 47 wewn. 9 lub 510 056 573, 

– e-mail: maria.weiser@smrw.pl,

– osobiście w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nastrojowej 12 w Łodzi.