E-BOOK

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą systemu informatycznego w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz – Wchód od dnia 1.07.2022 dane widoczne w E-BOKu nie są aktualizowane i nie ukazują wiarygodnego stanu Państwa konta.

O możliwości otrzymania dostępu do E-BOKa w nowym systemie zostaną Państwo poinformowani odrębnym komunikatem.

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Czynszów pod nr tel. 42 658 47 47 (wew. 5).