Planowana wycinka drzew

Planowana wycinka drzew

Zgodnie z Dz. U. z 28.07.2015 r., poz. 1045 – ustawą wchodzącą w życie 28.08.2015 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radogoszcz Wschód” informuje o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew na terenie osiedla.

LOKALIZACJA

RODZAJ DRZEWA/OBWÓD

PRZYCZYNA

Bl. 207, Nastrojowa 14

Klon/60 cm

kolizja z elewacją

Bl. 207, Nastrojowa 14

Brzoza/93 cm

kolizja z elewacją

Bl. 211, Nastrojowa 38

Klon/100 cm

pusty środek

Bl. 220, Syrenki 11

Sumak/78 cm

przechylenie

Bl. 321, Wodnika 5

Klon/84 cm

pęknięte

Bl. 426, Nastrojowa 73

Świerk/55 cm

uschnięte

Bl. 514, Grudzińskiego 45

Akacja/107 cm

przechylone

Bl. 533, Pstrągowa 49

Świerk/74 cm

uschnięte częściowo

Bl. 710, Grudzińskiego 71

Świerk/98 cm

uschnięte

Bl. 721, Grudzińskiego 68

Wierzba/65 cm

przechylenie   

Planowana wycinka drzew

Planowana wycinka drzew

Zgodnie z Dz. U. z 28.07.2015 r., poz. 1045 – ustawą wchodzącą w życie 28.08.2015 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radogoszcz Wschód” informuje o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew na terenie osiedla.

LOKALIZACJA

RODZAJ DRZEWA/OBWÓD

PRZYCZYNA

Bl. 319-323

Klony, sosny (wszystkie w wewnątrz podwórka 39 szt.)

Wniosek lokatorów

10.11.2023 – Spółdzielnia Mieszkaniowa jest nieczynna

Zgodnie z art. 130 § 2 KP, w dniu 10.11.2023 r. (piątek) Spółdzielnia Mieszkaniowa jest nieczynna.

W sprawach pilnych do Państwa dyspozycji pozostaje Pogotowie Mieszkaniowe „PRYM” – tel. 601 880 504; 42 640 41 05; 42 640 41 06

Zawiadomienie

Przewodniczący Rady Nadzorczej uprzejmie zawiadamia, że w dniu   07 listopada    2023 r. (wtorek) o godz. 18.00  przy ul. Nastrojowej 12, w siedzibie Spółdzielni, odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu  19.09.2023r.
 3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
 4. Informacja Zarządu o stanie zadłużenia na lokalach mieszkalnych i użytkowych za III kwartały 2023r.
 5. Informacja Zarządu dotycząca wykonania planu finansowego za III kwartały.
 6. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały.
 7. Informacja Komisji TVK i rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany stawki opłat.
 8. Sprawy wniesione i bieżące.
 9. Ocena pracy Zarządu za miesiąc IX 2023r.
 10. Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                                                                         Przewodniczący RN

                                                                                                                                         SM  „Radogoszcz-Wschód”

Pisemny przetarg ofertowy na ustanowienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnych, pochodzącego z odzysku i wymagającego remontu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radogoszcz – Wschód” z siedzibą w Łodzi przy ul. Nastrojowej 12

Ogłasza pisemny przetarg ofertowy na ustanowienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnych, pochodzącego z odzysku i wymagającego remontu:

1. Lokal Nr 7, przy ul. Wiankowej 9, blok320, o powierzchni 62,05 m12, 3 pokoje, 3 piętro.

Cena wywoławcza wynosi: 321 000,00 zł.

Zainteresowani składają pisemne oferty cenowe, w terminie do dnia 19.10.2023 r. do godz. 14 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu możesz pobrać tutaj.

18-19.09.2023 w godzinach 23:00-06:00 – Przerwa w dostępie do internetu

W związku z planowanymi pracami prowadzonymi przez jednego z naszych dostawców informujemy, iż w dniu 18-19.09.2023 w godzinach 23:00-06:00 mogą wystąpić przerwy w dostępie do Internetu.

Za wynikłe z tego tytułu niedogodności przepraszamy.

Zawiadomienie

Przewodniczący Rady Nadzorczej uprzejmie zawiadamia, że w dniu   19 września    2023 r. (wtorek) o godz. 18.00  przy ul. Nastrojowej 12, w siedzibie Spółdzielni, odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu  27.06.2023r.
 3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
 4. Zatwierdzenie ostatecznego rozliczenia zakończonego zadania inwestycyjnego  przy ul. Świtezianki 46,48 – podjęcie uchwały.
 5. Informacja Zarządu dotycząca stanu zadłużenia w lokalach mieszkalnych za I półrocze 2023r.
 6. Informacja Zarządu dotycząca wykonania planu finansowego za I półrocze  2023r.
 7. Ukonstytuowanie się poszczególnych  Komisji  Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał.
 8. Ustalenie stawki ryczałtu za użytkowanie samochodu prywatnego w celach służbowych ( w związku z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 17.01.2023r.) – podjęcie uchwały.
 9. Ustalenie kwoty wywoławczej do przetargu lokalu mieszkalnego  – podjęcie uchwały.
 10. Ocena pracy Zarządu za miesiące VI, VII, VIII.
 11. Sprawy wniesione i bieżące.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Planowana wycinka drzew

Planowana wycinka drzew

Zgodnie z Dz. U. z 28.07.2015 r., poz. 1045 – ustawą wchodzącą w życie 28.08.2015 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radogoszcz Wschód” informuje o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew na terenie osiedla

LOKALIZACJA

RODZAJ DRZEWA/OBWÓD

PRZYCZYNA

Bl. 1204, Świtezianki 23

Świerk/84 cm

przechylenie

Bl. 2, Sitowie 22

Świerk/122 cm

uschnięte

Bl. 531, Pstrągowa 35

Tuja/98 cm

uschnięte

Bl. 706, Grudzińskiego 65

Sosna/65 cm

przechylenie   

Skwer Pstrągowa/Nastrojowa

Leszczyna turecka/46 cm

uschnięte

Skwer Pstrągowa/Nastrojowa

Leszczyna turecka/43 cm

uschnięte

Zawiadomienie

Przewodniczący Rady Nadzorczej uprzejmie zawiadamia, że w dniu   13 czerwca     2023 r. (wtorek) o godz. 18.00  przy ul. Nastrojowej 12, w siedzibie Spółdzielni, odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu  09.05.2023r.
 3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
 4. Informacja Zarządu dotycząca wykonania planu finansowego za I kwartał 2023r.
 5. Sprawy wniesione i bieżące.
 6. Ocena pracy Zarządu za miesiąc  V  2023r.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący RN

Marek Bogucki