To będzie piękny dzień

02.05.2022 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa jest nieczynna

Zgodnie z art. 130 § 2 KP , w dniu 02.05.2022r. Spółdzielnia Mieszkaniowa jest nieczynna.

W sprawach pilnych do Państwa dyspozycji pozostaje Pogotowie Mieszkaniowe „Prym” – tel. 601 880 504; 42 640-41-05; 42 640-41-06

Zawiadomienie

Przewodniczący Rady Nadzorczej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 18.00  przy ul. Nastrojowej 12, w siedzibie Spółdzielni, odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24.03.2022r.
 3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
 4. Zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
 6. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2021.
 7. Informacja Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
 8. Sprawy wniesione i bieżące.
 9. Ocena pracy Zarządu za miesiąc III 2022r.
 10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący RN

 Marek Bogucki

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.04.2022r. (piątek) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radogoszcz-Wschód” otwarta jest do godziny  13:00.  

Marta-DO Academy – Samoobrona i sztuki walki

Planowana wycinka drzew

Planowana wycinka drzew

Zgodnie z Dz. U. z 28.07.2015 r., poz. 1045 – ustawą wchodzącą w życie 28.08.2015 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radogoszcz Wschód” informuje o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew na terenie osiedla

 

LOKALIZACJA

RODZAJ DRZEWA/OBWÓD

bl. 6 plac zabaw Wiklinowa 15

Klon / 124 cm.

bl. 18 (od strony ogródków) Trzcinowa 14

Świerk / 60 cm.

Cyprysik  53 cm. + 85 cm.

Sosna / 75 cm.

Bl. 21 Trzcinowa 9

Jesion / 96 cm.

BL. 10 Sitowie 15

Jesion / 114 cm.

BL. 10 Sitowie 15

Jabłoń / 72 cm.

bl. 1201 Łososiowa 24

Robinia / 115 cm.

bl. 1206 Świtezianki 27

Świerk / 81 cm.

Bl. 525 Grudzińskiego 52

Topola / 86 cm.

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Nadzorczej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 24 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 18.00  przy ul. Nastrojowej 12, w siedzibie Spółdzielni, odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 03.03.2022r.
 3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
 4. Zmiana stawki opłat za dźwigi osobowe i domofony – podjęcie uchwały.
 5. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.
 6. Sprawy wniesione i bieżące.
 7. Ocena pracy Zarządu za miesiąc III 2022r.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący RN

 Marek Bogucki

Prace techniczne, przerwa w dostępie do internetu!

W związku z pracami prowadzonymi przez jednego z naszych dostawców informujemy, iż mogą wystąpić przerwy w dostępie do Internetu w niżej wymienionych okresach :

– 22.03.2022 w godzinach 01:00 – 05:00 (przerwa do 120 minut)
– 24.03.2022 23:59 – 25.03.2022  06:00 (przerwa do 360 minut)

Przerwa dotyczy tylko tych abonentów, którzy mają dostęp do Internetu realizowany poprzez modem kablowy.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Zawiadomienie

Przewodniczący Rady Nadzorczej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 03 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 18.00  przy ul. Nastrojowej 12, w siedzibie Spółdzielni, odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.01.2022r.
 3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
 4. Informacja Zarządu dotycząca rozliczenia zużycia c.o. za rok 2021 – podjęcie uchwały.
 5. Informacja Zarządu z zakresu spraw remontowo – inwestycyjnych.
 6. Sprawy wniesione i bieżące.
 7. Ocena pracy Zarządu za miesiąc I 2022r.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący RN

 Marek Bogucki